كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) بي سواد

بي سواد
[ شناسنامه ]
اکبر هاشمي بهرماني به درک اسفل پيوست ...... يكشنبه 95/10/19
کمپين تحصن ...... پنج شنبه 95/6/18
اثبات خيانت ...... يكشنبه 95/6/14
قصاص يک ضد ارزش از نظر صدا و سيما ...... سه شنبه 95/6/9
اولين چهار ساله ...... شنبه 95/6/6
بيماري تراشي! ...... چهارشنبه 95/4/2
يکي بود، يک وزيرخوب نبود ...... دوشنبه 95/3/31
چون به خلوت مي روند، آن کار ديگر مي کنند ...... پنج شنبه 95/1/12
باز هم انتخابات؛ باز هم فيلترينگ ...... پنج شنبه 94/11/29
ياد آوري ...... سه شنبه 94/10/15
سود روحاني و سعودي! ...... يكشنبه 94/10/13
اگر من رئيس جمهور بودم... ...... پنج شنبه 94/10/3
همدستي بانک و خودروساز براي ظلم بيشتر ...... شنبه 94/8/23
خويِ آمريکاييِ خودروسازها ...... چهارشنبه 94/8/20
وام يا دامِ خودروسازها ...... شنبه 94/8/16
   1   2   3      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها