كل عناوين نوشته هاي بي سواد

بي سواد
[ شناسنامه ]
آيا ظهور نزديک است؟ ...... پنج شنبه 96/4/1
سوختن روشنگرانه ...... جمعه 95/11/1
#محسن_رضايي و تعريف جديدي از #ولايت_پذيري ...... جمعه 95/10/24
قدرت نرم صدا و سيما ...... پنج شنبه 95/10/23
وقتي صدا و سيما #جوگير ميشود ...... دوشنبه 95/10/20
  ==>   ليست آرشيو شده ها